top of page

Speltherapie

Wat is Speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.


Speltherapie is een effectieve vorm van therapie, wanneer je het idee hebt dat je kind vastloopt in zijn/ haar ontwikkeling. Spelen geeft je kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor je kind nieuwe inzichten opdoet. Waar we als volwassenen gewend zijn te praten over wat moeilijk is, hebben kinderen een voorkeur voor spelen over dingen die zij lastig vinden. Spel is de taal van het kind en voor hen dé manier om zich uit te drukken.


Speltherapie is passend bij onder andere:

  • Problemen met het uiten van gevoelens zoals: boosheid, angst en verdriet.

  • Weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld.

  • Last van nare gebeurtenissen, slecht slapen, niet alleen durven slapen, nachtmerries, angsten, trauma’s.

  • Verwerken van verlieservaringen zoals de scheiding van ouders, of het verlies van een dierbare.

  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes: niet kunnen samenspelen, pesten/ gepest worden, druk aanwezig/ teruggetrokken gedrag.

  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen: gedragsproblemen, ongehoorzaam, veel conflicten in huis of op school.

Speltherapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat je kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en creatief materiaal aan de slag te gaan: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, (hand)poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, etc.


De speltherapeut heeft alle aandacht voor je kind en bouw met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken, maar is de basis voor de therapie. Je kind mag gaan ervaren dat de spelkamer een plek is waar hij/ zij leidend is, dat betekent dat je kind helemaal zelf mag kiezen waarmee gespeeld wordt. Tijdens het samen spelen, sluit de speltherapeut binnen het spel aan bij de initiatieven van je kind, leert de therapeut de speeltaal van je kind te begrijpen en van daaruit kan de speltherapeut ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door tegenspel: wat doet je kind als iemand het niet met hem/ haar eens is? Hoe gaat het spel verder als het niet loopt zoals je kind bedacht had? Welke oplossingen kunnen er samen binnen het spel bedacht worden, en zouden die mogelijk ook in het echte leven wel eens kunnen zorgen voor de oplossing?

Werkwijze

Op dit moment is onze eigen therapieruimte nog niet gereed. Je kan je aanmelden bij Praktijk Gezellig Stralen in Boekel, waar Natalie tevens werkzaam is. Onderstaande werkwijze is (ook hier) van toepassing.

Je kunt je kind zelf aanmelden voor speltherapie. Het is dan goed om vooraf te bekijken of welke manier je de speltherapie wil bekostigen, dit bepaalt namelijk de route die genomen moet worden om te kunnen starten.

Na de aanmelding wordt er een vragenlijst (intakeformulier) digitaal aan de ouder(s) verstuurd. Deze vragenlijst wordt tijdens de intake samen met de ouders en het kind besproken. Bij het intakegesprek worden de (voorlopige) doelen opgesteld. Voordat de therapie kan starten is het nodig dat (beide) gezaghebbende ouder(s) de  behandelovereenkomst ondertekenen. 


Bij de start van een behandeltraject, vinden er eerst een aantal observatiesessies plaats. Dit is gemiddeld 3 tot 5 keer. Deze periode vormt de basis van de behandeling en vanuit deze observaties worden de behandeldoelen vastgesteld. Speltherapie is in het begin 1 keer per week en een sessie duurt 45-50 minuten per keer. Hoe lang de behandeling in totaal duurt, hangt af van de problematiek. De therapie wordt afgebouwd wanneer je kind zonder hulp verder kan of wanneer er andere hulp nodig is. 

Ouders/verzorgers

 

Binnen de speltherapeutische behandeling is het contact met ouders/verzorgers een belangrijk onderdeel. Speltherapie is het meest effectief als datgene wat zich afspeelt in de spelkamer, nog even doorwerkt thuis. Daarnaast is het belangrijk dat de speltherapeut input krijgt van ouders, wat heeft zich die week thuis afgespeeld? Wat is goed voor de therapeut om te weten?
Om de ontwikkelingen van je kind samen goed te volgen, vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats. Na de observatieperiode is er een evaluatiegesprek waarin het observatieverslag/behandelplan wordt besproken, vervolgens is er telkens na ongeveer 5 sessies een evaluatiemoment. 
Wanneer het nodig is dat er contact is met bijvoorbeeld leerkrachten of andere behandelaars, zal dit altijd vooraf besproken worden en moet er sprake zijn van toestemming vanuit ouders/verzorgers.

Om aan te melden voor speltherapie klik hier.

 

Spelobservatie

Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie (GOrS)

Soms zijn er vragen of zorgen over de (spel)ontwikkeling van je kind of lukt het je kind niet om makkelijk tot spelen te komen. Dan kan een spelobservatie uitkomst bieden. De GOrS kan antwoord geven in welke richting er onderzoek of behandeling nodig is voor je kind. Het is een vorm van speldiagnostiek waarbij zowel de vorm als de inhoud van het spel van kinderen van 3 tot 12 jaar op gestructureerde wijze wordt geobserveerd. Hierbij wordt niet alleen gelet op de aanwezigheid van bepaald spelgedrag, maar ook op de eventuele afwezigheid van spelgedrag. De GOrS is door dr. Pim J. van der Pol ontwikkeld en onderzocht.


De GOrS is een individueel observatie-instrument dat uit vier vaste onderdelen bestaat:

  • Spel met wereldmateriaal

  • Neutraal rollenspel (winkelspel)

  • Individueel thematisch rollenspel

  • Spel met water en zand (sensopathisch spel)

Werkwijze


De afname van de GOrS duurt ongeveer 60 minuten, je kind is aan het spelen en de speltherapeut observeert dit. Er wordt een video-opname van de observatie gemaakt, zodat de speltherapeut later de beelden kan analyseren. De observatie wordt vaak in één sessie gedaan, maar kan ook (indien nodig) in delen afgenomen worden. Voor jonge kinderen is het een prettige non-verbale observatiemethode. De toepassing van de GOrS is heel speels en toegankelijk. Kinderen voelen zich vrij en de therapeut kan daardoor indirect situaties in beeld brengen.


De GOrS kan deel uitmaken van een speltherapeutische observatie zodat er sneller of gericht gestart kan worden met de speltherapie. De GorS kan ook een onderdeel zijn van een algeheel persoonlijkheidsonderzoek wat elders wordt afgenomen. Doel van de observatiemethode is te komen tot concrete opvoedings- of behandeladviezen.​

Om aan te melden voor spelobservatie klik hier.

Little child girl in an astronaut costume is playing and dreaming of becoming a spaceman.
Image by Super Snapper
bottom of page