top of page

Aanmelden
Intake & Kosten

Libelle.jpeg

Aanmelden en Intake

Aanmelden kan per mail, via de aanmeldlinks onderaan deze pagina. Na ontvangst van je bericht nemen we zo snel mogelijk contact met je op voor het invullen van een intake-formulier en het inplannen van een eerste afspraak of trainingsdata. 

Kosten

Wanneer kosten niet vermeld staan op de website, stemmen we deze met je af voordat een traject start. Voor speltherapie en counseling, vind je hieronder de kosten. Daarnaast een overzicht van de vergoedingsmogelijkheden voor speltherapie, mindfulness, counseling en coahing.

Speltherapie:

 

 • Particulier/ deels vergoed via aanvullende zorgverzekering:


Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Na aanmelding volgt er een intakegesprek, waarin we samen bekijken of speltherapie op inhoud passend is en of er sprake is van de ‘klik’. Het is belangrijk dat je kind zich fijn voelt bij de therapeut en dat jullie als ouders vertrouwen hebben in de speltherapeut.

 

 • Intake, spelsessie, oudergesprek of schoolgesprek € 85,- per keer 

(uitgaande van de standaard sessietijd van 45-50 minuten)

 • Verslaglegging: tarief in overleg met de speltherapeut.

 • Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie (GOrS) standaard, 

inclusief verslaglegging € 200,- 

 • Gestructureerde Orthopedagogische Spelobservatie (GOrS) verdeeld over 2 sessies,

inclusief verslaglegging € 275,- 

Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden een deel van de kosten, neem hiervoor zelf contact op met je zorgverzekering. Natalie is aangesloten bij de NVVS en FVB. Voor een overzicht van de vergoedingen voor speltherapie klik op de volgende link: overzicht vergoedingen speltherapie op zorgwijzer.nl


Speltherapie kan ook gedeeltelijk vanuit je aanvullende zorgverzekering vergoed worden vanuit de vergoeding voor psychosociale therapie. Natalie is aangesloten bij de NFG en RBCZ. Voor een overzicht van de vergoedingen voor psychosociale therapie klik op de volgende link: overzicht vergoedingen psychosociale therapie op zorgwijzer.nl

Praktijk Helmerdam zal maandelijks een factuur maken, je kan deze vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekering. 


N.B: Bovenstaande verwijzingen naar zorgwijzer zijn bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.


Ook kun je in sommige gevallen de kosten als bijzondere ziektekosten opvoeren bij je belastingaangifte.

 

 • Vergoeding via gemeente/ jeugdhulp:

Er is een verwijzing nodig vanuit de gemeente of de huisarts. Neem hiervoor contact op met je eigen gemeente om samen te bespreken wat nodig is om tot een beschikking te komen. Wanneer de beschikking afgegeven is, kan de aanmelding gedaan worden en volgt er een intakegesprek. 


Praktijk Helmerdam declareert de kosten dan rechtstreeks via de gemeente.

 


Counseling


•    Particulier/ deels vergoed via zorgverzekering:


Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Na aanmelding volgt er een intakegesprek, waarin we samen bekijken of counseling op inhoud passend is en of er sprake is van de ‘klik’. Het is belangrijk dat je je fijn voelt bij de therapeut en dat jij (en je ouders) vertrouwen hebben in de counselor.

 

 • Intake, counselingsessie, oudergesprek of schoolgesprek: € 85,- per keer 

(uitgaande van de standaard sessietijd van 45-50 minuten)

 • Verslaglegging: tarief in overleg met counselor.

Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden een deel van de kosten, neem hiervoor zelf contact op met je zorgverzekering. Voor een overzicht van de vergoedingen voor counseling klik op de volgende link: overzicht vergoedingen counseling op zorgwijzer.nl

 

Counseling kan ook gedeeltelijk vanuit je aanvullende zorgverzekering vergoed worden onder de noemer psychosociale therapie. Natalie is aangesloten bij de NFG en RBCZ. Voor een overzicht van de vergoedingen voor psychosociale therapie klik op de volgende link: overzicht vergoedingen pychosociale therapie op zorgwijzer.nl

Praktijk Helmerdam zal maandelijks een factuur maken, je kan deze vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekering. 


N.B: Bovenstaande verwijzingen naar zorgwijzer zijn bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Registraties Natalie (nodig voor declaraties via aanvullende zorgverzekering)

 

 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) geregistreerd in de vakgroep Psychosociaal Maatschappelijk Werk (VPMW), registratienummer 9662

 • Koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ) geregistreerd als HBO-therapeut, licentienummer: 230054R

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als Jeugd- en gezinsprofessional, registratienummer 110000466

 • Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten (NVVS) als speltherapeut, lidmaatschap nummer: 112162

 • AGB-code Natalie: 90115097

 • AGB-code Praktijk Helmerdam: 90092164

Mindfulness

 

 • Werkgever


De trainingen mindfulness voor volwassenen worden soms bekostigd vanuit het persoonlijk ontwikkelingsbudget van je werkgever. Mindfulness kan bijdragen aan een toename van werkplezier en een afname van ziekteverzuim. Je werkgever of de arbodienst wil graag investeren in een training voor jou. Hij of zij heeft vaak zelfs geld gereserveerd voor jouw ontwikkeling in de vorm van een opleidingsbudget. Maak dus gebruik van je opleidingsbudget of vraag je werkgever of hij/zij voor je wil betalen.

 • UWV


Heb je een uitkering? Het is de moeite waard om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training Mindfulness kan betalen. Hierbij is het van belang goed te motiveren hoe een training kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en het goed blijven functioneren in een baan. 

 • Gemeente/ mantelzorg


Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Wellicht kun je een beroep doen op WMO-gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een mindfulnesstraining voor mantelzorgers.

 • Belastingdienst


Wanneer je de kosten voor mindfulness zelf betaalt, kun je als zelfstandig ondernemer mindfulness aftrekken bij de belasting als bedrijfskosten.

Coaching

 • Werkgever


Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten voor coaching te vergoeden als deze betrekking hebben op competentie-ontwikkeling of ter preventie van ziekteverzuim en in het kader van re-integratie. Je kunt bij je afdeling personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts vragen naar de mogelijkheden.

 • Belastingdienst


Wanneer je de kosten voor coaching zelf betaalt, kun als zelfstandig ondernemer coaching aftrekken bij de belasting als bedrijfskosten.
 

bottom of page