top of page

Counseling 
voor kind, jongere & gezin

Counselor.jpg

Wat is counseling?

 

Iedereen is wel eens tijdelijk uit balans. Maar wat doe je als je merkt dat dit langer duurt en de problemen groter lijken te worden? Soms helpt het dan om met iemand te praten. Counseling is een kortdurende vorm van psychosociale begeleiding. Een counselor ondersteunt en begeleidt je bij moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven zoals moeheid, lusteloosheid, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. Persoonlijke counseling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden.


Counseling is passend bij onder andere

 

 • Problemen thuis, op school of op je werk

 • Problemen met vrienden en vriendinnen

 • Eenzaamheid

 • Onzekerheid

 • Relatieproblemen

 • Gebrek aan zelfvertrouwen

 • Moeite om voor jezelf op te komen

 • Rouwverwerking en verlieservaringen

 • Faalangst

 • Angst voor sociale situaties

 • Stress

 • Moeite met keuzes maken

 • Slaapproblemen

 • Steeds terugkerende lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden

Werkwijze

Op dit moment is onze eigen therapieruimte nog niet gereed. Je kan je aanmelden bij Praktijk Gezellig Stralen in Boekel, waar Natalie tevens werkzaam is. Onderstaande werkwijze is (ook hier) van toepassing.

Binnen Praktijk Helmerdam werken we met kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen. Dat doen we op een manier die bij jou past, dus als je het niet ziet zitten om vooral te praten, dan is er ook de mogelijkheid om creatief met elkaar aan de slag te gaan. Samen bekijken we wat er nodig is en hoe jij tot de resultaten kan komen die je wenst. Hierbij wordt je gestimuleerd om vooral zelf mee te denken over oplossingen en mogelijkheden. Jouw verhaal is belangrijk. Hoe sta jij erin? Wat vind jij? Hoe voel jij je en wat wil jij veranderen? Het gaat er binnen Praktijk Helmerdam om wat jij wil! We kijken naar wat je wèl goed kan en wat wèl goed gaat, om van daaruit te komen tot zelfvertrouwen.


Ouders worden (tijdens de oudergesprekken), begeleid in het bieden van ondersteuning aan hun kind om de gestelde doelen te behalen. Zij worden, als dit nodig is, bij één of meer sessies betrokken om zo samen te komen tot de gewenste veranderingen.

Om aan te melden voor counseling klik hier.

bottom of page